OTÁZKY A ODPOVĚDI K NÁBORU

KDY JE MOŽNÉ SE PŘIHLÁSIT ?

Kdykoliv během roku na tréninku ( termín tréninků je uveden na stránkách ). Pro společné družstvo přípravky je však lepší, pokud v něm začínají cvičit všechna děvčata současně. Proto pořádáme v září hlavní nábor – termín je vždy uveden na stránkách. Pozvánky jsou také umístněny ve školce, jsou informovány i děti v prvních třídách ZŠ.

JAKÉ DÍTĚ JE VHODNÉ PRO GYMNASTIKU ?

Na závodní gymnastiku se hodí především děti s genetickými předpoklady menšího vzrůstu. S gymnastikou je nejlépe začít co nejdříve. V mladém věku se nejsnadněji vytvářejí správné předpoklady a návyky pro přesné provádění gymnastických a akrobatických prvků. Ideální jsou děti, které mají zájem učit se novým dovednostem.>

JAK STARÉ DĚTI SE MOHOU NÁBORU ZÚČASTNIT ?

Dívce musí být alespoň 5 let ( mladší jen po domluvě – podle schopností ). Nebo je-li dítě dostatečně tělesně a psychicky zralé, což je zpravidla po čtvrtém, pátém roce věku dítěte. Pokud má dítě zájem věnovat se gymnastice jen rekreačně – může přijít i větším vzrůstovým předpokladem. Pro rekreační gymnastiku mohou přijít na nábor i starší zájemkyně. S gymnastikou se může na rekreační úrovni začít v každém věku. U nás jsou vítané všechny dívky, které chtějí cvičit na jakékoliv výkonnostní úrovni. Mohou přijít cvičit i zájemci o gymnastiku z jiných sportů, pro které je gymnastika ideální průpravou.

MUSÍ BÝT ZÁJEMKYNĚ JEN Z HULÍNA ?

NEMUSÍ BÝT JEN Z HULÍNA – rádi mezi sebou uvítáme i zájemkyně o gymnastiku z okolních obcí. Nemusíte se bát dojíždění – máme již mezi sebou i dojíždějící členy z okolních obcí.

CO MUSÍ MÍT DÍVKY NA TRÉNINK ?

Ideální je dres. Na nábor postačí i elastické kalhoty nebo krátké strečové kalhoty ( kraťasy ), sportovní tričko, cvičky – gymnastické, pití. Jídlo není dovolené – to do tělocvičny nepatří.

CO SE PŘI NÁBORU TESTUJE ?

Ohebnost, síla, odvaha - nebojácnost, všeobecná motorická inteligence, koordinace pohybu, držení těla, atd.

JAK ČASTO PŘÍPRAVKA TRÉNUJE ?

Počet hodin je úměrný výkonnosti cvičenky. 
Začínáme – 2x týdně 1 hodinu. Postupně se délka tréninku zvyšuje.

NA JAKÉM NÁŘADÍ SE CVIČÍ ?

Ženy mají 4 nářadí – přeskok, bradla, kladina, prostná.
Muži mají 6 nářadí – prostná, kůň na šíř, kruhy, přeskok, bradla, hrazda.

MAJÍ RODIČE PŘÍSTUP NA TRÉNINK ?

Působily by na děti spíše rušivě, proto jsou tréninky neveřejné. S výjimkou nejmenších dívek v přípravce, které se zpočátku bez rodičů stydí nebo bojí cvičit.

CO BUDOU V PŘÍPRAVCE CVIČIT ?

Budou se věnovat protahování, správnému držení těla, posilování, podle svých dovedností se budou učit základním gymnastickým dovednostem. Vše bude probíhat většinou zábavnou formou her a soutěží.

JAK DLOUHO JE MOŽNÉ SE GYMNASTICE VĚNOVAT ?

Gymnastika se dá cvičit po celý život. Z těch dívek, které gymnastika opravdu baví se stávají trenérky a rozhodčí.

OSTATNÍ INFORMACE

Při náboru proběhne krátká schůzka s rodiči, kde budou poskytnuty všechny potřebné informace a odpovězeny všechny případné otázky rodičů.

Na Vaši účast a především na účast Vašich dcer se těší trenéři.

Hulíňan